Hipospadias/hipospadiyas hastalığı, penis ve idrar yolunun ağır bir malformasyonudur. Hipospadias ameliyatı, penisin ve üretranın fonksiyonel anatomisine uygun olarak, tek seansta ve komplikasyonsuz olarak yapılmalıdır.

Septum glandis, fossa navicularis ve idrar akım dinamiğinin hipospadias cerrahisindeki önemi ilk kez Dr Hüseyin Özbey tarafından belirtilmiştir. GFC (Glanular-Frenular Collar) tekniği ile penis ve üretranın anatomik özelliklerinin (‘fossa navicularis’, ‘septum glandis’, ‘frenulum’ ve ‘dalga formundaki idrar akım şekli’) sağlanması hipospadias cerrahisinde bir ilk, ve dönüm noktasıdır.

Çocuk cerrahisi, çocuk ürolojisi hastalıkları ve HİPOSPADİYAS ile ilgili türkçe bilgilere ulaşmak için:

www.huseyinozbey.net

 

Cinsel gelişim sorunları ve HİPOSPADİYAS ile ilgili türkçe bilgilere ulaşmak için:

www.dsdturk.org