Hipospadias ya da hipospadiyas hastalığı, penis ve idrar yolunun ağır bir malformasyonudur. Doğum sonrasında, erkek bebeğin idrar yolunun penisin ucunda olmadığı, penis alt yüzüne veya torbaların arasına açıldığı gözlenir. Bu durum, halk arasında “doğuştan sünnetli olmak” ya da “peygamber sünneti” olarak bilinir. Hipospadias ameliyatı, penisin ve üretranın fonksiyonel anatomisine uygun olarak, tek seansta ve komplikasyonsuz olarak yapılmalıdır.

Dr Hüseyin Özbey, hipospadias ve karmaşık genitoüriner malformasyonların rekonstrüksiyonunda geniş deneyime sahiptir. Septum glandis, fossa navicularis ve idrar akım dinamiğinin hipospadias cerrahisindeki önemi ilk kez Dr Hüseyin Özbey tarafından belirtilmiştir.  GFC (Glanular-Frenular Collar) tekniği ile penis ve üretranın anatomik özelliklerinin (‘fossa navicularis’, ‘septum glandis’, ‘frenulum’ ve ‘dalga formundaki idrar akım şekli’) sağlanması hipospadias cerrahisinde bir ilk, ve dönüm noktasıdır.

Çocuk cerrahisi, çocuk ürolojisi hastalıkları ve HİPOSPADİAS ile ilgili türkçe bilgilere ulaşmak için:

www.huseyinozbey.net

 

Cinsel gelişim sorunları ve HİPOSPADİAS ile ilgili türkçe bilgilere ulaşmak için:

www.dsdturk.org

 

SÖZCÜ GAZETESİ  20.12.2023